NON GRATA limited editions of books available!
We post worldwide!

Contact us to place your order: nongrata@nongrata.ee

NON GRATA 1
Art of the Invisibles

Paperback: 500 pages, b&w
Publisher: Non Grata (2002)
Language: English, Estonian
NB! LIMITED EDITION – 20 COPIES
Dimensions: 28 x 23 x 3,3 cm

/Voluntary Out of Focus/ The School as Oasis/ "48" H /"14 Days in Cellar"/ "KREE"/ M.A.N. - Multiple Anonymity/ "On Culture, Unculture & Beyond Culture"/ 1998-2002/ Surviving Courses/ Academia Non Grata/ ALEDOIA/ Texts from 1998-2002/ No Identities/ Parodies And Clichés/

Price: 100 eur

 

NON GRATA 1
Nähtamatute kunst

Lk. arv: 500 lk, m&v
Kirjastaja: Non Grata (2002)
Keel: Inglise, Eesti
NB! PIIRATUD KOGUS – 20 raamatut
Mõõdud: 28 x 23 x 3,3 cm

/Vabatahtlikult fookusest väljas / Kool kui Oaas/ "48" H /"14 päeva keldris"/ "KREE"/ M.A.N. – anonüümsus / "Kultuuris, kultuurituses & kultuuri üleselt"/ 1998-2002 / Ellujäämiskursused / Academia Non Grata / ALEDOIA / Tekstid 1998-2002 / Identiteeditus / Paroodiad ja klišeed/

Hind: 100 eur

NON GRATA 2
Art of the Invisibles

Hardcover: 368 pages
Publisher: Non Grata (2007)
Language: English, Estonian, French, Swedish, German
Dimensions: 28 x 23 x 3,3 cm

368- page red performance art bible consists loads of articles and essays about Non Grata published in various countries.
Writers: Sylvain Breton, Eric Letorneau, Sylvain Perier, Pekka Luhta, Erkki Pirtola, Sandrine Schaefer, Fred Pinault, Reinhart Viola, Michael Steger, Andree Wochnowski, Thomas Millroth, Joel Daumann, Klemens Krauss, Heinz Norbert Jocks, Peter Sauer, Jan Kaus, Siram, Heie Treier,  Peeter Ivask, Ave Randviir, Leif Erikson etc.

ART OF THE INVISIBLES/ Làttraction De La Proximitè/ EXIT/ Anonymity, Nudity & Time/ Realm of The Senses/ Non Wanted Personality/ Ghettomarathons/ Unsere Gesamte Europäische Heimat/ Peripherian Narratives/ Kis My Ass You East-European Shit/ Unabomber/ Merging Minds/ Death of the Author/ Time, Space, Movement/ PAX - Asylum/ Aktsion Art Blut/ ALLE GEGEN ALLES/ Det Osynlingas Konst/ Free Will/ Art As A Failure/ Beauty and The Beast/ Kunst Extrem/ Creative Isurgence/ Non Grata meets USA/ The Wall/ Visions of Division/.../

On the line of New York - Boston - San Fransisco - Miami - Louisville - Black
Rock City - Seoul - Gwan-Ju - Montreal - Pärnu - Rouyn-Noranda - Berlin - Paris - Helsinki - Lahti - Santiago de Chile - Valparaiso - Sacramento - Ystad - Stockholm - London - Brighton - Riga - Lubljana - Kaunas - Köln - Munchen - San Diego - Oakland - Gothenburg - Münster - Frankfurt la Main - Mexico City - Philadelphia etc. happened action explosion sums up the latest tenth in the years 1998-2007 and is an excellent study material as a handbook of modern performance art.

Price: 40 eur


NON GRATA 2
Nähtamatute kunst

Lk. arv: 368 lk
Kirjastaja: Non Grata (2007)
Keel: Inglise, Eesti, Prantsuse, Rootsi, Saksa
Mõõdud: 28 x 23 x 3,3 cm

368 - leheline punane performance'I piibel sisaldab artikleid ja esseesid Non Gratast, mis on ilmunud üle maailma.
Tekstid: Sylvain Breton, Eric Letorneau, Sylvain Perier, Pekka Luhta, Erkki Pirtola, Sandrine Schaefer, Fred Pinault, Reinhart Viola, Michael Steger, Andree Wochnowski, Thomas Millroth, Joel Daumann, Klemens Krauss, Heinz Norbert Jocks, Peter Sauer, Jan Kaus, Siram, Heie Treier,  Peeter Ivask, Ave Randviir, Leif Erikson etc.

ART OF THE INVISIBLES/ Làttraction De La Proximitè/ EXIT/ Anonymity, Nudity & Time/ Realm of The Senses/ Non Wanted Personality/ Ghettomarathons/ Unsere Gesamte Europäische Heimat/ Peripherian Narratives/ Kis My Ass You East-European Shit/ Unabomber/ Merging Minds/ Death of the Author/ Time, Space, Movement/ PAX - Asylum/ Aktsion Art Blut/ ALLE GEGEN ALLES/ Det Osynlingas Konst/ Free Will/ Art As A Failure/ Beauty and The Beast/ Kunst Extrem/ Creative Isurgence/ Non Grata meets USA/ The Wall/ Visions of Division/.../

Suunal New York - Boston - San Fransisco - Miami - Louisville - Black
Rock City - Seoul - Gwan-Ju - Montreal - Pärnu – Rouyn - Noranda - Berlin - Paris - Helsinki - Lahti - Santiago de Chile - Valparaiso - Sacramento - Ystad - Stockholm - London - Brighton - Riga - Lubljana - Kaunas - Köln - Munchen - San Diego - Oakland - Gothenburg - Münster - Frankfurt la Main - Mexico City – Philadelphia jne. toimunud aktsiooni plahvatuste kogumikud kümnendi jooksul 1998-2007, mis on suurepärane õppematerjal ja käsiraamat kaasaegsest performance kunstist.

Hind: 40 eur

art of the invisibles 3 - non grata silver bible

NON GRATA 3
Art of the Invisibles

Hardcover: 352 pages
Publisher: Non Grata (2012)
Language: English, Estonian, French, Russian, Korean
ISBN: 978-9949-30-296-3
Dimensions: 28 x 23 x 3,3 cm

352-page "Non Grata - Art of The Invisibles 3" Silver Bible contains Estonian performance art group Non Grata's  performances in Europe, America and Asia from 2008 to 2011. Texts by Andre, Eric Letourneau, Jonas Stampe, Jonathan Blackwood, Peppe Rosvik, Helja Korshova, John Hancock, Ron Whitehead, Zachary Witthenburg, Carron Little, John Hancock, Ryan O´Malley, Curtis Jones, Raivo Kelomees, Marian Kivila, Anonymous Boh and Ville Karel Viirelaid. Anonymous Boh diaries from the road, in several countries published articles and essays on Non Grata and contemporary performance art.

Price: 40 eur


NON GRATA 3
Nähtamatute kunst

Lk. arv: 352 lk
Kirjastaja: Non Grata (2012)
Keel: Inglise, Eesti, Prantsuse, Vene, Korea
ISBN: 978-9949-30-296-3
Mõõdud: 28 x 23 x 3,3 cm

352-leheküljeline "NON GRATA - Nähtamatute kunst 3" hõbedane tegevuskunstipiibel sisaldab Eesti legendaarse performance rühmituse Non Grata hullumeelsest tegevuskunstist Euroopas, Ameerikas ja Aasias 2008 - 2011. Sisaldab Anonymous Bohi road-päevikuid tee pealt, hulgaliselt  välisautorite (Andre Eric Letourneau, Jonas Stampe, Jonathan Blackwood, Peppe Rosvik, Helja Korshova, John Hancock, Ron Whitehead, Zachary Witthenburg, Carron Little jt.) mitmetel maadel ilmunud artikleid ja esseesid Non Gratast ja kaasaegsest tegevuskunstist, lisaks sellele kodumaised üllitised Raivo Kelomehe, Marian Kivila, Anonymous Bohi ja Ville Karel Viirelaiu sulest.
Kontinentide üleselt toimunud aktsiooniderägastik võtab kokku aastad 2008 – 2011 ja on suurepäraseks õppematerjaliks uusimast uusima performance-kunsti käsiraamatuna.

Hind: 40 eur

Pärnu In Graafika Festival 1998-2009

ING 1998 - 2009
Printmaking In Festival

Hardcover: 132 pages
Publisher: Academia Gustaviana Society (2012)
Language: Estonian
Dimensions: 22 x 27,5 x 1,5 cm

Printmaking In Festival started at the second half of the 1990ies - the goal was to introduce newest explorations of printmaking in so called periphery - Pärnu - because this certain field of fine art is directly connected to technical base that was then considered to exist only in the capital of Estonia - Tallinn. Also, to hype graphic art, which in contemporary art context was seemingly OUT or in periphery (that's why the name Printmaking IN).
During several years this festival has proven that the lack of professional print making equipment is not the biggest obstacle in making prints. There has been BODY-PRINTING, BAKING-PRINTS, SUITCASE-PRINTING etc…
The whole 2005 festival was dedicated to self made experimental printmaking machines, year 2006 held experiments from Xerox printing to branding bodies. Those activities have transformed this kind of traditional and somewhat boring art form into parade of experiments and creativity, where art reaches hand out to itself over it's different forms and where apart form meetings of different generations, graphic schools and techniques, all forms of modern art meet - performance, sculpture, painting, audiovisual art, photo and digital art. The ancient headlines of printmaking – the line and reproducing – are actual in all other forms of art and afford to speak through the creativity not only to the line making and printing fanatics, but to everybody who is interested in the visual outputs of the world.

+

Pärnu Days of Contemporary Music 2007 – 2008

Cooperate festivals Pärnu Days of Contemporary Music and Printmaking In as a dialog of modernist and postmodernist visual art and music. The interdisciplinary relationship between music, theatre and visual art studied in lectures, recitals, workshops, discussions, exhibitions and performances.

Price: 15 eur

 

ING 1998 - 2009
Pärnu In Graafika Festival

Lk. arv: 132 lk
Kirjastaja: Academia Gustaviana Selts (2012)
Keel: Eesti
Mõõdud: 22 x 27,5 x 1,5 cm

Festivali käimalükkav idee 1990. aastate II poolel oli "perifeerias" ehk siis Pärnus trükkimiskunsti uusimaid saavutusi propageerida – kuna kunstiliik on otseselt seotud tehnilise baasiga, mis tollal arvati eksisteerivat vaid Tallinnas. Samal ajal propageerida ka graafikat, mis kaasaegse kunsti kontekstis kippus ise "perifeeriasse" jääma, out olema (sellest ka nimi – IN ….).
Aastate jooksul on selle festivali raames korduvalt tõestatud, et presside jms puudumine pole suurem takistus siiski graafikaga tegelemiseks. On viljeletud kehatrükki, küpsetusgraafikat, kohvritrükki jne.
2005 aasta festival oli pühendatud isetehtud eksperimentaalsetele trükimasinatele, ja varem eksperimenteeriti nii koopiamasina kui ka kehale põletamisega. Taoline tegevus on muutnud selle kuivaks ja ülimalt igavaks peetud traditsioonilise kunstiliigi loovuse ning eksperimentide paraadiks, kus kunst ulatab oma üle oma alaliikide piiride iseendale käe ja kus kohtuvad lisaks erinevatele põlvkondadele, graafikakoolkondadele ja –tehnikatele ka kõik kaasaegse kunsti liigid – performance, skulptuur, maal, audiovisuaalne kunst, foto ja digitaalsed väljundid. Graafika igipõlised peateemad – joon ja mehhaaniline reprodutseeritavus – on aktuaalsed kõigis kunstiliikides ning võimaldavad loova lähenemise kaudu kõnetada mitte ainult joone- ning trükifänne, vaid kõiki kes tunnevad huvi selle maailma visuaalsete väljundite vastu.

+

Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2007 – 2008

Ühendfestivalid In Graafika ja Nüüdismuusika Päevad kui (post)modernistlik kujutava kunsti ja muusika dialoog. Interdistsiplinaarne ühendus läbi muusika, teatri, visuaalsete kunstide, loengute, töötubade, seminaride, näituste ja performance'ite.

Hind: 15 eur

Diverse Universe Festival 2005-2009

DIVERSE UNIVERSE 2005 – 2009
Performance Explosion

Hardcover: 132 pages
Publisher: Academia Gustaviana Society (2012)
Language: English, Estonian, French, Swedish, Spanish
Dimensions: 22 x 27,5 x 1,5 cm

Diverse Universe European Tour is a nomadic performance festival, traveling through the- East-South-West and North Europe, uniting artists from all-across the World. The Festival is sharing high quality Performance Art and Live Art with audiences from all over Europe in different cities.

Interviews with Kim Baeki - KOPAS (South Korea) , Rachel Hoffman (USA), Erik Hokanson (USA), Marcel Faundez (Chile), Augustine Brinklov (Germany), Fred Pinault (France), Saskia Edens (Switzerland), Steve Vanoni (USA), Travis McCoy Fuller (USA / IT), Jill McDermid (USA), Joseph Sledgianowsky (USA), Guido Casanova Solar (Chile)

Articles by Thomas Millroth (Sweden), Yrr Jonasdottir (Iceland), Ernest Truly (USA), Orion Maxted (England), Marian Kivila (Estonia), Andre Eric Letourneau (Quebec), Sylvie Ferre (France), Nadege Derderian (France), Joan Casellas (Spain), Sylvain Breton (Quebec)

Price: 15 eur


DIVERSE UNIVERSE 2005 – 2009
Performance Explosion

Lk. arv: 132 lk (kõvakaaneline)
Kirjastaja: Academia Gustaviana Selts (2012)
Keel: Inglise, Eesti, Prantsuse, Rootsi, Hispaania
Mõõdud: 22 x 27,5 x 1,5 cm

Diverse Universe Performance Festival on iga-aastane rändav festival, mis ühendab endasse Põhja-, Lõuna-, Ida-, ja Lääne-Euroopa.
Festival kaasab üle 200 kunstniku üle maailma ja ühendab 15 linna kümnes riigis. Diverse Universe mastaapsus ja kestvus lubab sügavat ja tähendusrikast risttolmlemist eri rahvustest tegevuskunstnike vahel, mis võimaldab laiendada kaasaegse tegevuskunsti valdkonna piire ja erutada publikut uute teostega, mis on tundlikud, kaasa mõtlema sundivad ja reaktsioonis meie kaasajaga.

Intervjuud: Kim Baeki - KOPAS (Lõuna Korea) , Rachel Hoffman (USA), Erik Hokanson (USA), Marcel Faundez (Chile), Augustine Brinklov (Saksamaa), Fred Pinault (Prantsusmaa), Saskia Edens (Sveits), Steve Vanoni (USA), Travis McCoy Fuller (USA / Itaalia), Jill McDermid (USA), Joseph Sledgianowsky (USA), Guido Casanova Solar (Chile)

Artiklid: Thomas Millroth (Rootsi), Yrr Jonasdottir (Island), Ernest Truly (USA), Orion Maxted (Inglismaa), Marian Kivila (Eesti), Andre Eric Letourneau (Quebec), Sylvie Ferre (Prantsusmaa), Nadege Derderian (Prantsusmaa), Joan Casellas (Hispaania), Sylvain Breton (Quebec)

Hind: 15 eur

Diverse Universe Nomadic Performance Tour 2012

DIVERSE UNIVERSE
Nomadic Performance Tour 2012

Paperback: 108 pages
Publisher: Non Grata (2012)
Language: English, Estonian
ISBN: 978-9949-9434-3-2
Dimensions: 13,5 x 20 x 1,4 cm

Part 1 : Diverse Universe European Tour
Part 2: Diverse New York

Diverse Universe European Tour is a nomadic performance festival, traveling through the- East-South-West and North Europe, uniting artists from all-across the World. The Festival is sharing high quality Performance Art and Live Art with audiences from all over Europe in different cities – Tallinn, Tartu, Pärnu - Estonia, Riga - Latvia, Vilnius, Jonava, Alytus - Lithuania, Bialystok - Poland, Praque, Kolin - Czech Republic, Berlin, Leipzig - Germany, Paris, Toulouse, Marseille, Rennes - France, Nijmegen, Eindhoven, Rotterdam - Netherlands, Barcelona, Bilbao - Spain, Stockholm - Sweden, Bergen - Norway, Vaasa, Pori – Finland, London - England

Diverse New York collects together diversity of live art from Big Apple and from all over the World – America, Europe, Asia and Africa + Extra Non Grata Nomadic Performances and Lectures all over America and Canada.
Wild Visuals, Weird Sounds, Unexpected Results, Crazy Actions, Political Statement and even more!

Price: 15 eur


DIVERSE UNIVERSE
Nomadic Performance Tour 2012

Lk. arv: 108 lk
Kirjastaja: Non Grata (2012)
Keel: Inglise, Eesti
ISBN: 978-9949-9434-3-2
Mõõdud: 13,5 x 20 x 1,4 cm

Osa 1 : Diverse Universe Euroopa Tuur
Osa 2: Diverse New York

Diverse Universe Performance Festival on iga-aastane rändav festival, mis ühendab endasse Põhja-, Lõuna-, Ida-, ja Lääne-Euroopa. Festival kaasab üle 200 kunstniku üle maailma ja ühendab 15 linna kümnes riigis.
Nomaadinena rändavad tegevuskunstnikud läbi mandri, peatudes – Tallinn, Tartu, Pärnu - Eesti, Riga - Läti, Vilnius, Jonava, Alytus - Leedu, Bialystok - Poola, Praha, Kolin - Tsehhi, Berliin, Leipzig - Saksamaa, Pariis, Toulouse, Marseille, Rennes - Prantsusmaa, Nijmegen, Eindhoven, Rotterdam - Holland, Barcelona, Bilbao - Hispaania, Stockholm - Rootsi, Bergen - Norra, Vaasa, Pori – Soome, London - Inglismaa

Diverse New York kogub kokku live kunsti erilaadsuse Suurest Õunast ja kogu maailmast – Ameerika, Euroopa, Aasia ja Aafrika + Extra Non Grata performance'id ja loengud üle Ameerika ja Kanada.
Metsikud visuaalid, ootamatud tulemused, hullud aktsioonid, poliitilised steitmendid ning veelgi enam!

Hind: 15 eur

Fideo 1998-2010

PÄRNU FIDEOFEST 1998 - 2010

Hardcover: 132 pages
Publisher: Academia Gustaviana Society (2012)
Language: English, Estonian
Dimensions: 22 x 27,5 x 1,5 cm

The concept that launched the Pärnu Film and Video Festival in the 1990s was to lose the defined and institutional borders between film and video art, narrative and conceptualism, professionals and profane ones, artists and cinema freaks. This energetic pluralism on a small territory – refuting and clearing out hierarchies, defining common grounds or confrontation – was a new thing in Estonia at the time and was met with incredible reactions, when viewed in retrospect. A whole new concept was formed for this purpose – the 'fideo festival'.
The aim of the Pärnu Film and Video Festival – FIDEOFESTIVAL has been to map the Estonian audiovisual landscape (film, video art, documentary anthropology, and virtual media) and offer insights into what happens in the rest of the world on a non-commercial experimental level.

Price: 15 eur

 

PÄRNU VILMI & FIDEOFESTIVAL 1998 - 2010

Lk. arv: 132 lk
Kirjastaja: Academia Gustaviana Selts (2012)
Keel: Inglise, Eesti
Mõõdud: 22 x 27,5 x 1,5 cm

Pärnu Filmi- ja Videofestivali käimalükkav idee oli 90ndatel kaotada tollal väga määratletud ja institutsionaalsed piirid filmi- ja videokunsti, narratiivse ja konsteptualismi, proffide ja profaanide ning kunstnike ja kinofriikide vahel. See energeetiline pluralism väikesel territooriumil – hierarhiate ümberlükkamine ja selgeksrääkimine, ühisosa või konfrontatsiooni määratlemine – oli tollasel eesti audiovisuaalmaastikul täiesti enneolematu nähtus ja tekitas tänapäeva olukorrast vaadates üsna uskumatuid reaktsioone. Tema jaoks loodi eesti keelde koguni uus termin – fideofestival.  
Pärnu Filmi ja Videofestivali (Vilmi ja Fideofestivali) eesmärk on olnud kaardistada Eesti AV-maastikku meediumiüleselt (film, videokunst, dokumentaal-antropoloogia, virtuaalmeedia) ja esitada sisselõikeid ka mujal maailmas mittekommertsiaalsel eksperimentaaltasandis toimuvasse.

Hind: 15 eur

10 New Commandments

Storm Generation – diaries by Anonymous Boh

Paperback: 172 pages
Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform
(October 22, 2013)
Language: English
ISBN-10: 149354294X
ISBN-13: 978-1493542949
Product Dimensions: 8.5 x 5.5 x 0.4 inches / 20,3 x 12,7 x 1 cm
Order information:
http://www.amazon.com/Storm-Generation-diaries-Anonymous-Boh/dp/149354294X

"With his NON GRATA/Diverse Universe International School of Performing Arts headquartered in Estonia, Al Paldrok aka Anonymous Boh, via non-stop world tours, performances, exhibitions, and publications, has created one of the most representative, significant, timely and transformative art movements in all of history. As Ring Master, Al Paldrok has become the Wild Bill Hickok, the P.T. Barnum, the Alfred Jarry, the Tristan Tzara, the Ezra Pound, the Orson Welles of our Era. We have entered The Apocalypse, The Storm. Al Paldrok, implementing all The Arts via NON GRATA'S Diverse Universe global performances, reveals to us not only where we presently stand in The Storm but he also conjures visions of our soon to be realized post-apocalyptic absurdly playfully tormented kaleidoscopic landscapes. Come journey now, take a walkabout through Al Paldrok's WE ARE THE STORM GENERATION: The Anonymous Boh Diaries." Ron Whitehead, outlaw poet.

art of the invisibles 3 - non grata silver bible

10 NEW COMMANDMENTS by Anonymous Boh

Paperback: 62 pages
Publisher: Non Grata (2014)
Language: English
Dimensions: 15 x 21 x 0,9 cm

Anonymous Boh starts from the beginning, by coming out with New 10 Commandments – Contemporary Surviving Rules. Nowadays the problems of contemporary human being are mainly connected with 2000 years old operating instructions which best before is long gone. Along the example of Bible, the visualization is sent to alliterated. After all the artist gives 100 % quarantine that the formula of happiness works if to follow the rules without exception and incontrovertibly.
Visualization of "10 commandments" is outcome of world wide trips on open landscapes of Parallel Universe - "Force Majeure", "Extravaganza Shooting", "Beauty of The Car Accident" and Even More …

Price: 10 eur

 

10 NEW COMMANDMENTS Anonymous Boh

Lk. arv: 62 lk
Kirjastaja: Non Grata (2014)
Keel: Inglise
Mõõdud: 15 x 21 x 0,9 cm

Anonymous Boh võtab ette ja algab algusest, tulles välja uue 10 käsuga (Kaasaegsed Ellujäämise Reeglid). Tänapäeva kaasasegse inimese probleemid on seotud suuresti sellega, et tegutsemisjuhised on 2000 aastat vanad ja "parim enne" ammu möödas. Piibli eeskujul saadab käske visualiseering kirjaoskamatutele, igal juhul annab kunstnik kaasa 100% garantii, et õnne valem töötab, kui käske eranditult ja vastuvaidlematult järgida. 
10 käsu visualiseering on tuletatud lõpututest reisidest Nongrata grupiga avatud maastikel, millest on tehtud minimudeleid, ja installatsioonid "Force Majeure", "Extravaganza Shooting", "Beauty of The Car Accident" ja enamgi veel…

Hind: 10 eur

nongrata.ee - official website
Order the book, send mail to: nongrata@nongrata.ee